የጫማ አመራረት ቴክኖሎጂ ዳይሬክቶሬት


ዳይሬክቶሬቶች
image is here
image is here
image is here
image is here
image is here
image is here
በዳይሬክቶሬቱ ውስጥ የሚሰጡ አገልግሎቶች
ትምህርት እና ስልጠና ፕሮግራም
የቴክኒክ ድጋፍ ስራዎች
የምርምር ስርፀት እና ማልማት አገልግሎቶች
የምርጥ ተሞክሮ ትግበራ/የምክር አገልግሎት
ያዋጭነት ጥናት ናየፕሮጅክት ፕሮፋይል መስራት