አገልግሎቶች

image is here
image is here
image is here
image is here
image is here
የ ምርምርና ፍተሻ አገልግሎት
የ ቆዳ ፍተሻ
የ ጫማ ፍተሻ
የ ቆዳ ኬሚካል እና ኢኮ ኬሚካል ትንተና
የ ውሀና የ ፍሳሽ ውሀ ትንተና